Aired:02.23.2008 (2 / 15)
Monologue

Tina Fey
Steve Martin
Rob Klein
Simon Rich
Marika Sawyer