April 15, 2006#7

Sketch

Chocolate Cake

Lindsay Lohan ... patron
Fred Armisen ... patron
Rachel Dratch ... patron
Amy Poehler ... waitress
Jason Sudeikis ... patron
Kenan Thompson ... waiter
John Lutz ... patron