February 25, 1978#6

CommercialMohawk Master
Dan Aykroyd ... spokesperson
Anne Beatts ... grandma
Bill Murray ... user
Laraine Newman ... user