February 25, 1978#13

CommercialHertz
O.J. Simpson
Laraine Newman ... teller
Gilda Radner ... Emily Litella