October 8, 1977#16

CommercialPocket Pal
Dan Aykroyd ... spokesperson
Tom Davis ... passenger
Al Franken ... passenger