December 18, 2021#3

Intro
Tina Fey
Kenan Thompson