November 13, 1976#13

SketchBee History
Dick Cavett ... boss
Dan Aykroyd ... immigration officer
Dan Aykroyd ... Reggie Throckenhurst
Anne Beatts ... immigrant
John Belushi ... Henry Bee
Jane Curtin ... lady
Neil Levy
Garrett Morris ... Rochester
Garrett Morris ... waiter
Laraine Newman ... Esther Bee
Gilda Radner ... Christina Throckenhurst
Tom Schiller ... immigration officer
Alan Zweibel ... immigrant